Política de PrivacitatVIES BRAVES SWIMMING, S.L., a través del seu web "www.viesbraves.com" sol·licita a l’usuari certes dades de caràcter personal. Les dades subministrades per l’usuari quedaran incorporades a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, titularitat de VIES BRAVES SWIMMING, S.L., el qual serà processat amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats per l’usuari. L’usuari autoritza el tractament automatizat de les dades personals subministrades, necessàries per la prestació dels serveis pactats.

La informació personal recaptada dels clients registrats és emmagatzemada en una base de dades propietat del VIES BRAVES SWIMMING, S.L., que assumeix les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixin la confidencialitat i integritat de la informació d’acord amb l’establert en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i altra legislació aplicable.

VIES BRAVES SWIMMING, S.L., a través de la seva web, utilitzarà les dades subministrades per l’usuari de manera interna per a donar a conèixer a l’usuari ofertes i promocions que pogués considerar d’interès per al mateix.

L’usuari accepta que les seves dades personals siguin cedits a altres entitats amb les quals VIES BRAVES SWIMMING, S.L. conclogui acords de col·laboració amb l’única finalitat d’una millor prestació del servei, respectant en tot cas, la legislació espanyola sobre la protecció de les dades de caràcter personal.

VIES BRAVES SWIMMING, S.L., a través de la seva web, utilitzarà cookies quan l’usuari navegui per la web site de www.viesbraves.com. Les cookies s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador i no proporcionen referències que permetin deduir el nom i cognoms de l’usuari. Gràcies a les cookies, resulta possible que reconegui als usuaris registrats després que aquests s’hagin registrat per primera vegada, sense que hàgin de registrar-se en cada visita per a accedir a les àrees i serveis reservats exclusivament a ells. L’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador.

Qualsevol usuari registrat pot en qualsevol moment exercir el dret a accedir, rectificar i, si escau, cancel·lar les seves dades de caràcter personal subministrats en la web www.viesbraves.com, mitjançant comunicació escrita dirigida a VIES BRAVES SWIMMING, S.L. c./Garrotxa, 10 17181 Aiguaviva Girona (Espanya); aquesta comunicació també podrà ser realitzada mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça: info@viesbraves.com